Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування

247 0 Новини високих технологій

Інфокомунікаційні системи та мережі є новою галуззю економіки, від розвитку яких залежить комфортність життя людей. Вони необхідні для передачі певної інформації різної природи на конкретні відстані.

Історична довідка

Інфокомунікаційні системи та мережі спочатку розвивалися окремо. Телекомунікаційні технології були пов'язані з операторами зв'язку, вибудовують свій бізнес на реалізації голосового трафіку. Інформаційні технології йшли своїм шляхом розвитку, вони були пов'язані зі створенням програмного забезпечення.
Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування

Поява Інтернету

Поступовий розвиток цифрових технологій сприяло тому, що для оперативного обміну інформацією комп'ютери почали об'єднувати в локальні мережі. У них почали виділяти потужні спеціалізовані машини – сервери, основні ресурси яких були доступні іншим користувачам мережі. Подібна ситуація привела до розвитку мережевих технологій, так як зросла потреба в якісних високошвидкісних системах передачі інформації.


Виникла необхідність у поєднанні розрізнених мереж, які знаходилися на значній відстані один від одного. Саме так зародився Інтернет, який є посередником між мережами. Він об'єднує в одну глобальну систему окремі локальні мережі.
Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування

Сучасні тенденції

В даний час інфокомунікаційні системи та мережі – це обов'язковий елемент вітчизняної економіки. Інтеграція інформаційних технологій і телекомунікацій в одну галузь інфокомунікації є загальносвітовою тенденцією. Найближчим часом термін « інфокомунікаційні системи та мережі» стане більш вживаним, так як виросте число компаній і організацій, в основу роботи яких будуть складати саме такі технології.


Корисні відомості

Інфокомунікаційні мережі і системи зв'язку є складним комплексом різних технічних засобів, які забезпечують передачу різних повідомлень на бажані відстані з конкретними характеристиками якості. Їх основу складають багатоканальні системи передачі по волоконним, оптичним, електричним кабелям і радіолініях, які призначені для формування типових трактів і каналів.
Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування

Особливості навчання

Як можна отримати спеціальність «інфокомунікаційні мережі та системи зв'язку»? Професія, пов'язана з цифровими пристроями, є в даний час особливо затребуваною та актуальною. Необхідні фахівці, які володіють інформаційними технологіями. У системі середньої професійної освіти для випускників створені ФГОС. «Інфокомунікаційні системи та мережі» - напрям, випускники якого можуть влаштовуватися по вакансії «технік».
Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування

Обов'язки співробітника

Які вимоги висуває до фахівців у сфері ІКТ ФГОС? «Інфокомунікаційні мережі та системи зв'язку» - це спеціальність, володарі якої повинні забезпечувати певну територію якісним зв'язком, радіомовленням, телебаченням. Технік працює з різноманітними каналами зв'язку, що необхідно для життєдіяльності систем передач.
Сучасні технології супроводу інфокомунікаційних систем і мереж дозволяють технікам забезпечувати якісну передачу інформації на необхідні відстані. Основне місце в технічному забезпеченні відводиться оптичної технології, завдяки якій здійснюється збільшення швидкості передачі інформації, підвищення якості зв'язку.
Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування

Важливі аспекти

Навчання професії «багатоканальні телекомунікаційні системи» передбачає використання прикладних навчальних дисциплін. На лекційних заняттях студенти вивчають технології програмного шифрування даних для захисту важливої інформації. Крім того, майбутні фахівці у даній сфері повинні мати уявлення про установці і експлуатації цифрових і кабельних систем передачі інформації, знати основи побудови інфокомунікаційних систем і мереж. Студенти вищих навчальних закладів опановують навчальну програму менеджменту організації управлінської роботи.
Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування

Що вміють випускники

Фахівці повинні здійснювати експлуатацію телекомунікаційних багатоканальних систем. Обов'язковою є робота по інформаційної безпеки мереж. Молоді фахівці здійснюють конвергенцію сервісів і технологій систем електричного зв'язку. Техніки затребувані в державних та комерційних підприємствах. Вони здійснюють обслуговування і монтаж кабелів зв'язку, проводять діагностику систем. Працівники займаються усуненням наслідків дефектів і аварій обладнання, визначають варіанти відновлення їх функціонування. На підприємствах такі фахівці займаються вимірюванням показників обладнання, виробляють установку і професійне обслуговування єдиних комп'ютерних систем. В обов'язки працівника входять установка, налаштування, обслуговування мережевого обладнання.
Технік контролює працездатність обладнання мереж, взаємодіє з мережевими протоколами. Їм у професійній діяльності використовуються надійні засоби захисту інформації. Серед інших обов'язків цього фахівця можна відзначити:
 • аналіз працездатності систем, здатних виявляти різні неполадки;
 • забезпечення безпечного обслуговування комп'ютерних систем;
 • моніторинг інноваційних систем;
 • планування роботи;
 • здійснення маркетингових досліджень
 • Професіонали створюють і експлуатують системи передачі інформації, працюють на автоматичних станціях. Випускники за напрямом «багатоканальні телекомунікаційні системи» працюють в лінійно-апаратних цехах, центрах зв'язку, радіорелейних цехах. Телекомунікації – це все те, що оточує сучасну людину, використовується ним щодня. Саме інформаційні технології є основним двигуном прогресу. Дана галузь є однією з найбільш розвинутих галузей промисловості. Завдяки телекомунікаціям істотно поліпшується якість життя сучасної людини.
  Інфокомунікаційні системи та мережі: поняття, класифікація, моделі, особливості пристрою, застосування та налаштування
  Термін «телекомунікація» включає в себе два слова: "тілі" (з грецької перекладається як "далеко"), "комунікація" (з латини – "зв'язок"). Таким чином, це спосіб передачі інформації на значні відстані з використанням електромагнітних, електронних, інформаційних, комп'ютерних, мережевих технологій. До телекомунікацій зараховують радіозв'язок, Інтернет, мобільний і супутниковий зв'язок, банкомати, інтернет-магазини, соціальні мережі. Під технологіями телекомунікацій розуміють принципи організації інноваційних цифрових і аналогових систем і мереж зв'язку, у тому числі і Всесвітньої павутини. Засобами телекомунікацій вважають суму технічних алгоритмів, пристроїв, програмного забезпечення, які дозволяють приймати та передавати інформацію за допомогою електричних і електромагнітних коливань по радіотехнічним, кабельним каналам в різних діапазонах хвиль.

  Телекомунікаційні мережі і системи є просторово – розподіленими системами масового призначення, що дозволяють передавати, концентрувати, розподіляти інформацію, зображення, тексти, передавати мультимедійну та аудіо інформацію, виконувати передачу стереофонічних програм, контролювати доставку електронних повідомлень, надавати послуги всесвітньої павутини. Вони можуть бути локальними, здатними охоплювати зовсім невелику територію. Також є й такі територіальні системи, які охоплюють істотне географічний простір. Глобальні мережі охоплюють істотне світовий простір. Для контролю якості підготовки фахівців, які займаються обслуговуванням і наладкою комп'ютерних систем, були розроблені освітні стандарти нового покоління.

  Висновок

  Випускники середніх професійних та вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «телекомунікаційні системи та мережі» повинні досконало володіти комунікаційним обладнанням: мережевими картами, модемами, мережевими кабелями, проміжної апаратурою. Спеціальність «телекомунікації» гарантує студенту якісну підготовку в галузі електронної техніки, пристроїв передачі інформації, комп'ютерних методів проектування і аналізу, програмування, проектування мереж для передачі істотних стель інформації з великою швидкістю, управління окремими елементами мережі, застосування цифрових комп'ютерних технологій.

  Популярі новини
  Загрузка...