Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу

205 0 Новини високих технологій

Організувати прибутковий бізнес неможливо без конкретики. Так, при реалізації товару керівник повинен точно знати, яке його кількість було продано сьогодні, вчора, минулого місяця, і наскільки це менше або більше, якщо порівняти наявні дані з цифрами минулого року.

Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу
Грамотне ведення бізнесу передбачає отримання відповідей на питання про динаміку витрат, суму прибутку і т.д. Така інформація важлива для керівництва будь-якої компанії. Для її отримання необхідно впровадження Business Intelligence system, або BI. Під цим терміном розуміється сукупність різноманітних програмних продуктів та програм, спеціально створених для обробки та розгляду первинних даних компанії.


Що таке бізнес-інтелект?

Business Intelligence (BI) – це поняття, яке застосовується порівняно давно. Однак у Росії цей термін вживається мало, що пов'язано з відсутністю його адекватного перекладу. Так що це - Business Intelligence? Якщо розглядати тлумачення слова «інтелект» у російській мові, то воно розуміється лише в одному значенні і означає розумову здатність людини. Однак переклад терміну Business Intelligence, який звучить як «інтелектуальний аналіз даних», є не зовсім коректним. Адже без використання інтелекту цю роботу провести неможливо.
Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу
Невизначеність цього терміну викликана і багатозначністю слова intelligence, яке прийшло до нас з англійської мови. Там воно означає:
 • готовність розуміти;
 • здатність впізнавати;
 • знання, набуті або передані в процесі досвіду, дослідження або навчання;
 • стан або дії в процесі пізнання;
 • розвідувальні дані або розвідку.
 • У зв'язку з такою великою різноманітністю варіантів перекладу найчастіше використовується оригінальна назва цього терміна англійською мовою або застосовується поняття «бізнес-інтелект».


  Трохи історії

  Business Intelligence - що це? Вперше світ дізнався про даному явищі в кінці 1980-х років. Це поняття було введено в обіг аналітиками компанії Gartner. Використовувалося воно для позначення користувацького процесу, в який входили етапи доступу до даних і їх дослідження, аналізу, а також вироблення розуміння й інтуїції, провідних до неформального і поліпшеному прийняття рішень.
  Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу
  Кілька уточнено це поняття було в 1996 р. Тоді почали говорити про Business Intelligence, що це не що інше, як сукупність інструментів для аналізу даних, необхідних для побудови запитів і звітів. Кінцевий результат роботи, виконаної за допомогою подібних технологій, необхідний для вичленення значимої інформації з величезного потоку даних. На сьогоднішній день вся зазначена сукупність інструментів і включена в категорію, яка носить назву «бізнес-інтелект». Її ж ми знаємо як Business Intelligence.

  Бізнес-аналіз

  Що мається на увазі під цим поняттям? Бізнес-аналіз являє собою продуманий процес, що дозволяє фахівцям перетворювати дані, що надходять у певну інформацію, необхідну для збільшення ефективності діяльності підприємства та зростання його конкурентоспроможності. Така робота побудована на вивченні поставлених комерційних цілей і знаходження шляхів усунення проблем, що виникають при їх досягненні.
  Бізнес-аналітика здійснюється за принципами бізнес-аналізу і складається з декількох взаємопов'язаних між собою процесів. У їх число входить:
 • data mining – інтелектуальна обробка даних;
 • online analytical processing – аналіз, проведений в режимі реального часу;
 • guerying – отримання інформації з використанням спеціальних баз даних;
 • reporting – складання звітів.
 • Бізнес-аналіз використовується компаніями для того, щоб приймати обґрунтовані рішення, скорочувати витрати і займатися пошуками нових перспектив діяльності. BI-технології являють собою поняття більш широке, ніж традиційна корпоративна звітність. Значно вищий їх рівень і в порівнянні із звичайним набором інструментів, що використовуються для отримання даних про роботу підприємства. Саме тому бізнес-аналітика широко застосовується ІТ-директорами для виявлення неефективних процесів, повністю дозрілих для перебудови.

  Принцип побудови BI-систем

  Що це - Business Intelligence? За своєю суттю такі системи є просунутим аналітичним програмним забезпеченням, необхідним для формування звітності та проведення бізнес-аналізу. Подібне здатне використовувати дані, наявні в різних джерелах інформації, для їх надання в зручному для керівника розрізі і вигляді. BI-система дозволяє отримати менеджера вищої ланки доступ до самої повної і правдивої інформації, що стосується стану справ у компанії. Особливістю одержуваних звітів є можливість вибору їх виду та обсягу.

  Переваги

  Сучасні системи Business Intelligence багатофункціональні. Завдяки цьому в багатьох великих компаніях вони вже стали поступово витісняти інші способи, використовувані для одержання звітності. Основними перевагами BI-системи вважаються її можливості:
 • Підключення до будь-яких баз, що містять дані.
 • Формування звітів різної структури, складності, компонування і виду з найвищою швидкістю.
 • Прозорої роботи з даними.
 • Забезпечення зв'язку між інформацією, отриманою з різних джерел.
 • Збереження даних в будь-якому форматі, який буде зручний для користувача.
 • Гнучкою і інтуїтивно зрозумілою налаштування прав доступу фахівця в системі.
 • Система управління бізнес-процесами дає можливість керівнику самому отримувати інформацію і не залежати в цьому питанні від своїх помічників або IT-відділу.
  Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу
  Крім цього, при використанні такого з'являється відмінна можливість підкріплювати вірність прийнятих рішень точними цифрами, а не словами. На Заході подібні переваги вже оцінили багато мережеві корпорації, які вже давно користуються Business Intelligence. Прикладами таких компаній служать відомі всьому світу Yahoo, Amazon, WallMart і багато інших.
  Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу
  Всі ці корпорації виділяють великі фінансові суми на проведення бізнес-аналітики. І ці гроші, вкладені в технології Business Intelligence, приносять їм неоціненну користь.

  Принципи розглянутих систем

  Користь, принесена професійними системами, призначеними для прийняття найбільш ефективних бізнес-рішень, базується на наступному:
 • Наочності. В інтерфейсі будь-якого ПО, призначеного для бізнес-аналізу, повинні знаходити відображення основні показники роботи компанії. Завдяки такій наочності керівнику надається можливість швидкої оцінки стану справ для прийняття, а при необхідності - для прийняття рішень з виправленню ситуації.
 • Кастомізації. У кожного користувача є можливість налаштування інтерфейсу та функціональних клавіш так, щоб вони були зручні саме для нього.
 • Багатошаровості. У кожному наборі даних, що надаються BI-системою, повинно знаходитися декілька шарів (розрізів). Це дозволить надавати інформацію в тій деталізації, яка потрібна на конкретному рівні.
 • Інтерактивності. Користувачам необхідно мати можливість збору інформації по декількох напрямках та з усіх джерел одночасно. Для цього в системі передбачається функція налаштування оповіщення по тим чи іншим ключовим параметрам.
 • Багатопоточності і розмежування доступу. BI-системи необхідно забезпечувати роботу великої кількість користувачів, при можливості встановлення для кожного з них різного рівня доступу.
 • Перераховані вище принципи Business Intelligence підтримуються усіма передовими BI-додатками.

  Можливість інтеграції

  Що дає використання системи бізнес-аналізу? Її можливості можна згрупувати за трьома напрямками, перша з яких полягає в інтеграції Business Intelligence. У даному напрямку мають місце наступні критерії:
 • Інфраструктура. Це інструменти Business Intelligence (BI), які необхідно реалізовувати в єдиному ключі. Для цього використовуються загальні метадані, єдина об'єктна, а також наскрізна модель адміністрування, безпеки та портальної інтеграції. Крім цього інструменти системи володіють загальним движком для виконання запитів.
 • Розробка. Для ефективної роботи BI-платформи їй необхідно надавати користувачам і розробникам набір спеціальних інструментів, що дозволяють створювати специфічні програми. Ці продукти повинні мати можливість інтегрування між собою. Також додатків до BI-систем необхідно включити в ланцюжок наскрізних бізнес-процесів, в тому числі і в сторонні бізнес-програми, впроваджувані ззовні. Одночасно з цим нехай навіть і деяка частина таких інструментів повинна бути створена таким чином, щоб бути доступною на інтуїтивному рівні для користувачів, у яких відсутні навички програмування. Бажано і наявність графічного інтерфейсу. Крім цього, необхідно щоб середовище розробки підтримувала веб-сервіси, вирішальні завдання управління, адміністрування, доставки інформації, дотримання регламентів та графіків роботи.
 • Управління метаданими. Цей критерій є одним з найважливіших. Всі інструменти BI-системи повинні скріплюватися не тільки моделлю метаданих, але і мати єдині засоби для отримання, пошуку, зберігання, а також повторного використання з можливістю публікації інформації. До таких об'єктів належать безлічі і масиви, ієрархії, елементи і метрики оформлення звітів.
 • Взаємодія. Для прийняття ефективних бізнес-рішень BI-система повинна включати в себе кошти, які передбачають обмін не лише інформацією, а й думками фахівців щодо отриманих даних. Все це може бути реалізовано шляхом проведення конференцій і форумів. Крім цього, у BI-додатках є можливість призначення індивідуального завдання користувачам. Передбачається і відстеження його виконання. Деколи для того, щоб реалізувати зазначені завдання, необхідне встановлення окремих додатків, які спочатку не входять в систему бізнес-аналітики і є самостійними.
 • Надання інформації

  Це другий напрямок Business Intelligence, в яке входять наступні можливості системи:
 • Звітність. Бізнес-аналіз неможливий без інтерактивного і форматованого надання даних. При цьому BI-система повинна володіти розвиненими механізмами, що дозволяють оновлювати і поширювати отриману інформацію. Її ефективна робота неможлива і без підтримки різних стилів звітів.
 • Інформаційні (контрольні) панелі. Ця можливість системи бізнес-аналітики є одним з видів, які служать для складання звітності. В окремому рядку інформаційні панелі знаходяться у зв'язку з їх важливою і винятковою здатністю надавати дані не тільки в наочному, але і інтуїтивно зрозумілому вигляді. Для цього використовуються різні індикатори, шкали, показники і т. д. Такі контрольні панелі надають користувачам можливість відстежувати поточний стан ключових процесів і показників, порівнюючи з їх планованими значеннями. Керівник при цьому володіє операційної інформацією, а використовувані бізнес-додатки дозволяють зробити її доступною в режимі реального часу.
 • Виконання довільних запитів. Ця можливість BI-системи дозволяє користувачеві самостійно, не залучаючи фахівців, створювати, а після і виконувати нетипові, унікальні запити. З метою реалізації таких можливостей при розробці BI-платформи в неї включається семантичний шар. Він і дозволяє знаходити потрібну інформацію і витягувати її з наданих джерел. Крім цього, для надання такої можливості в системі бізнес-аналітики знаходяться кошти, проводять аудит запитів, що дозволяє переконатися в правильності дій.
 • Інтеграція з додатками, що входять в Microsoft Office. Часом BI-платформу використовують у вигляді проміжного інструменту при виконанні аналітичних завдань, дотримуючись при цьому правил безпеки та коректності даних. У цьому випадку клієнтською частиною системи бізнес-аналітики виступають продукти Microsoft Office. Зокрема, це Excel. У цих випадках BI-вендор повинен забезпечувати цілковиту інтеграцію з Microsoft Office. Сюди входить підтримка зведених таблиць, форма, формати документів, а також механізми, покликані забезпечувати систему даними. У розширеному варіанті інтегрування передбачається наявність можливості блокування деяких осередків, а також зворотного переміщення в базу тих даних, які були внесені зміни.
 • Пошук інформації. Така можливість BI-системи необхідна для того, щоб користувачам не складало труднощів орієнтування і вивчення даних завдяки пошуковому інтерфейсу.
 • Мобільні можливості. Такий функціональний блок об'єднує в собі інструменти, які дозволяють доставляти контент і звіти аналітичних панелей на планшети і смартфони.
 • Аналіз даних

  Наступний напрямок Business Intelligence передбачає такі можливості:
 • Оперативну аналітичну обробку даних (OnLine Analytical Processing, OLAP). Така підтримка дозволяє прискорити процес обробки запитів, а також виконання розрахунків. При цьому забезпечується аналіз даних виходячи з необхідного розрізу інформації.
 • Інтерактивну візуалізацію. Подібна можливість є максимально наочним представленням даних. У цьому випадку використовуються інтерактивні зображення, графіки та схеми.
 • Предикативного моделювання. Подібний інструмент системи бізнес-аналітики покликаний допомогти керівникам компаній класифікувати отримані дані, сформувати власні кількісні та номінальні шкали, а також скористатися для проведення аналізу розвинутим математичним апаратом.
 • Карт показників. Ці інструменти технології дозволяють тримати під контролем хід виконання намічених стратегічних планів, а також досягнення основних показників ефективності роботи.
 • Перспективного моделювання, оптімізіціі і симуляторів. Ці інструменти системи бізнес-аналізу необхідні для підтримки прийнятого рішення за умови вибору вірного значення змінної при створенні моделі випадкових процесів.
 • Впровадження аналітичних систем

  Керівники більшості великих компаній дотримуються єдиної думки про користь застосування Business Intelligence. Адже такі системи на сьогоднішній день вважаються одним із найбільш перспективних напрямків ІТ-технологій. Тим не менш впровадження подібного ПО нерідко ускладнюють технічні і психологічні перешкоди, а також незлагоджені дії менеджерів та відсутність у співробітників конкретних сфер відповідальності.
  Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу
  При вирішенні впровадити в компанії BI-систему важливо розуміти те, що успіх проекту багато в чому буде визначений відношенням працівників до нововведення. Подібне стосується всіх ІТ-продуктів. Скептичне ставлення до них, а також страх співробітників перед скороченням часом зводять нанівець всі зусилля керівництва. Ідеальною є ситуація буде тільки в тому випадку, коли ставлення до цієї системи складеться як до інструменту, облегчающему рутинні дії. До початку впровадження технології рекомендується проходження працівниками курсів Business Intelligence. Це дозволить їм надалі успішно справлятися з роботою в аналітичній програмі. Крім цього, знадобиться проведення ретельного аналізу тих бізнес-процесів, які протікають в компанії, а також принципів, якими слід керівництво при ухваленні управлінських рішень.
  Business Intelligence - що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу
  Вибір певної бізнес-аналітичної системи багато в чому буде залежати від:
 • задачі і цілі її впровадження;
 • вимог до зберігання даних і можливості ними оперувати;
 • широти функції інтеграції даних;
 • можливості візуалізації інформації;
 • необхідної універсальності або вузької спеціалізації;
 • ціни програмного продукту.
 • Розгляд перерахованих вище критеріїв дозволяє керівництву компанії зробити свій вибір з величезного різноманіття існуючого, створеного для бізнес-аналітики.

  Популярі новини
  Загрузка...