Інформаційно-аналітична система і її створення

947 0 Новини високих технологій

Інформаційні технології в наші дні особливо стрімко розвиваються. Це дозволяє удосконалити процедури управління і, тим самим, підвищити якість адміністрування в різних установах і організаціях. Головним чином це забезпечується шляхом впровадження систем інформаційно-аналітичного забезпечення. З їх застосуванням аналітична діяльність та різні допоміжні інструменти використовуються найбільш активно і в сукупності, допомагаючи приймати більш об'єктивні управлінські рішення.


Інформаційно-аналітична система і її створення
Інформаційно-аналітичні системи, незалежно від застосовуваної сфери, розробляються з урахуванням необхідності задоволення всіх вимог в предметно-орієнтованому розвитку, при цьому враховуються всі основні соціально-значущі напрямки. Така інформатизація управління покликана гарантувати достатній і стабільний рівень забезпеченості даними користувачів, що стосується кожного аспекту діяльності установи або організації. При цьому враховуються рамки всіх значущих напрямків і весь реалізований комплекс заходів, здійснюваних підприємством. Так, єдина інформаційно-аналітична система у сфері освіти містить всі відомості, що стосуються освітньої сфери в конкретній державі, а також різні варіанти для прийняття рішень.

Що таке ІАС?

Аналіз зібраної і постійно оновлюваної інформації може викликати проблему, пов'язану з якісною обробкою великого масиву даних його моніторингом. Інформаційно-аналітична система, в свою чергу, являє собою сукупність апаратних засобів, інформаційних джерел, програмних рішень та інших практичних застосувань. У цьому зв'язку кожна ІАС створюється і розробляється з урахуванням наступних обставин:


 • Одержання різних даних з багатьох джерел одночасно. Ця інформація представляється в численних форматах і згодом підлягає приведенню у єдину форму і об'єднання в певну структуру. Самим наочним прикладом може стати інформаційно-аналітична система «Освіта».
 • Акумулювання даних і створення масивів з них, використання технологій пошуку та індексації.
 • Для кожного з користувачів безперервно організована видача необхідної інформації, необхідної для прийняття рішень, виконання конкретних заходів чи здійснення певних дій в обраній сфері. Так, медична інформаційно-аналітична система повинна містити в собі і швидко видавати дані, що стосуються сфери охорони здоров'я, розділені за тематикою і структурам.
 • Інструменти інтелектуального і оперативного аналізу, підготовка регулярної та планової оцінки різних станів об'єктів управління. Вони можуть бути представлені у формі документальних носіїв, а також екранних цифрових звітних форм.
 • Вся інформація і випливають результати її аналізу представляються у строго впорядкованої формі. Це необхідно для того, щоб усі дані сприймалися користувачами ефективно. В якості прикладу можна навести єдину інформаційно-аналітичну систему «Монітор», створену для отримання статистики і проведення різних моніторингів.
 • Інформаційно-аналітична система і її створення

  Навіщо потрібні саме ІАС?

  Головним аспектом функціонування ІАС є переорієнтація з просунутих версій різних систем управління базами даних на більш розвинений і якісний рівень, який дозволяє виконувати аналітичні експертні дії. Робота інформаційно-аналітичних систем базується на застосуванні знань про конкретно взятої галузі такими методами, щоб користувачі ІАС мали можливість запропонувати об'єктивні рішення виникаючих питань, і згодом успішно застосовувати їх на практиці. У цю сукупність можна включити такі складові, як діагностика стану, інтерпретація даних, прогнозування, різний моніторинг і так далі.

  Функції ІАС

  Будь-яка приватна або державна інформаційно-аналітична система має певні параметрами і системними функціями. До них можна віднести наступне:
 • Кошти, призначені для аналітичної обробки отриманих відомостей.
 • Інформаційна база, відомості з якої пропонуються до аналітичної обробки.
 • Набір певних правил, призначених для вирішення завдань, що виникають у сфері обробки інформації.
 • Програмно-технічний комплекс, який дозволяє користувачам взаємодіяти з системою ІАС.
 • Модульний функціонал відображення даних, створення пропозицій і варіативних рекомендацій.
 • Інформаційно-аналітична система і її створення

  Як створюються ІАС?

  При створенні ІАС використовуються різні економіко-математичні методи і процеси. При цьому єдиним обмеженням виступає можливість успішного застосування готової ІАС користувачами. Так, у єдиній інформаційно-аналітичній системі «Монітор» всі відомості повинні бути структуровані таким чином, щоб користувач міг швидко скласти потрібну йому статистику і провести дослідження в заданій сфері. За характеристиками внутрішньої структури і основним принципам побудови ІАС повинні володіти наступними ознаками:
 • Вони не повинні володіти суб'єктивними упередженнями, при цьому їх стійкість до зовнішніх різних перешкод повинна бути високою.
 • ІАС не повинна робити необґрунтованих висновків, її призначення полягає у наданні користувачеві допомоги в прийнятті рішень.
 • Такі системи видають на запит не перше перебуває зведення, а надають оптимальне рішення, яке відповідає заданим умовам.
 • Масиви інформації можуть бути досить значними, особливо в порівнянні з обсягами баз даних. Так, єдина інформаційно-аналітична система у сфері освіти пропонує набагато більше відомостей і варіантів вирішення питань, ніж використовувані раніше програмні рішення.
 • Інформаційно-аналітична система і її створення
  Однак потрібно правильно оцінювати реальні можливості ІАС. Звичайно ж, вони здатні вирішити всі наявні проблеми. Але при правильному їх застосуванні вони дозволять прийняти найбільш правильне і обгрунтоване рішення.

  ІАС у сфері економіки

  Сьогодні ефективність роботи більшості суб'єктів економіки у великій мірі визначається якісно організованим інформаційним забезпеченням. Будь-яка сучасна організація в наші дні оснащена комп'ютерними ресурсами, з-за чого є необхідність не тільки захищати внутрішню інформацію, але й захищати її від несанкціонованого доступу із зовнішніх джерел. Як правило, рішення цього питання обмежується застосуванням антивірусних програм. На практиці далеко не всі користуються інформаційно-аналітичними системами, що допомагають ефективно використовувати надходить і наявну інформацію. Але якщо така система є, і вона працює злагоджено, це може звести нанівець імовірнісний характер управлінських рішень, дублювання даних і їх втрати, а також призвести до зростання ефективності управління. Що ж це таке?
  Інформаційно-аналітична система і її створення

  Як це працює?

  Які ж переваги впровадження вищезазначеної технології? В першу чергу, вона впливає на ефективність комерційних структур. При аналізі російського інформаційного ринку наголошується, що застосовуються на ньому сьогодні інформаційно-аналітичні системи часто не виправдовують своєї назви. Пояснюється це тим, що фактично вони являють собою вдосконалену версію спеціалізованої бази даних. Для того, щоб прийняти серйозне управлінське рішення, потрібно обробляти величезну кількість різної інформації. Її обсяги значно перевищують фізіологічні можливості людського мозку, спрямовані на сприйняття, оцінку і обробку даних. Саме цим фактором зумовлена застосування технічних засобів як обов'язкового атрибуту. При цьому інформаційно-аналітичні системи безпеки є не просто бажаним елементом роботи, а необхідністю. Фахівці відзначають, що саме в комерційних організаціях, в яких регулярно вирішують непрості завдання з розподілу істотних ресурсів, при виборі невдалих рішень ціна шкоди буде виключно висока. Тому саме в даних ситуаціях фактично єдиним дієвим засобом мінімізації помилок під час прийняття рішень виступає застосування спеціалізованих методів, програмних засобів і технологій. Всі ці засоби в сукупності призначені для обробки інформації, і в їх число включаються інформаційно-аналітичні системи.
  Інформаційно-аналітична система і її створення

  Наскільки це важливо?

  У загальному розумінні, в процесі управління системами економічного типу, інформація представляється як сукупність даних, що застосовуються для вирішення фінансових і особливо управлінських завдань. В управлінні значення інформації є безперечним, однак традиційні системи застосовують в основному інформацію, яка узагальнює стан управлінського суб'єкта, і охоплює збільшений проміжок часу. З цієї причини всі необхідні відомості можуть бути надані вчасно не завжди, а їх занадто сильна узагальненість веде до деякої відносності, примерности значень (порівняно з реальними показниками). Розробка інформаційно-аналітичних систем управління допомагає істотно підняти обсяги одночасно оброблюваних даних, а також дає можливість більш швидко надавати всі необхідні відомості, запити до яких у новітніх системах змінюються (наприклад, застосування кількісних методів в управлінні). Природним є і те, що автоматизація затвердження управлінських рішень використовує великі обсяги інформації, яка раніше не фіксувалася і не зберігалася в традиційних системах. Разом з тим, додаткові витрати на збір даних виправдовуються в повній мірі найбільш оперативними і точними рішеннями.

  Якість і своєчасність інформації

  Ще один аспект можна пов'язати з можливістю поліпшення якості інформації, через її своєчасності. На практиці виходить, що системи інформаційно-аналітичного забезпечення дають можливість збільшити швидкість обробки і відправки даних. Найголовніші принципи вищевказаної системи розроблялися двома дослідниками: наукової командою під керівництвом Рейтера з Великобританії і Ст. Блумбергом з США. В їх основі лежить головне правило – введена інформація застосовується для вирішення будь-яких управлінських завдань, і саме з неї складається інформаційна база. Цей принцип був виділений у зв'язку з тим, що впроваджена раніше автоматизована система управління виглядала як зайве громіздкий механізм, що представляє собою створення даних та включення їх за етапами, окремим задачам і підсистемам. Щоб розробити конкретну задачу, необхідно розробляти і створювати інформаційне забезпечення для неї, яке здійснювалося за допомогою створення цілого масиву даних, необхідних для вирішення поставленого окремої задачі. Якщо з'являлася нова задача, вона також вимагала створення нової маси даних.
  Інформаційно-аналітична система і її створення
  Це призводило до того, що на виході виходило величезна кількість масивів інформації, ніяк не пов'язаних між собою. Крім того, вони регулярно повторювалися і, тим самим, помітно збільшували обсяги всієї наявної інформації. Як правило, для рішення багатьох управлінських задач застосовується одна і та ж інформація, але зважаючи на те, що підприємницькі структури дуже динамічні, зміни даної інформації носять постійний характер. Це веде до того, що показники, постійно повторювані в масивах даних, вимагають безперервної коригування. Інформаційно-аналітичні системи, у свою чергу, містять упорядковані масиви, які утворюють так звані банки даних. Їх загальна кількість при цьому зменшилася, оскільки були виділені окремі функціональні сукупності даних. В якості прикладу можна навести:
 • кадровий масив (відомості про співробітників, що працюють в організації);
 • масив про основні фонди (наявному обладнанні, приміщеннях і так далі);
 • про нормативи матеріальних або трудових;
 • про технологічних маршрутах.
 • Принцип мінімізації обігу інформації

  При будь-яких аналітичних діях саме процеси введення і виведення даних найбільш вразливі, якщо розглядати їх з точки зору об'єктивності, точності і порівнянності. Якщо в даному процесі допускається помилка, вона здатна чинити вирішальний вплив на всю роботу автоматизованої системи управління. Саме тому обігу інформації надається найбільш важливе значення.

  Принцип введення змін

  Інформація, яка стосується різних завдань і цілей управління, змінюється безперервно. Це відображається на різних рівнях, однак не завжди є необхідність вводити зміни. На машинні носії потрібно записувати лише те, що змінює значення даних, уже введених в систему.

  Розвиток технологій

  Інформаційно-аналітичні системи більш розвиненого, другого покоління, активно удосконалювалися ще у 80-х роках 20-го століття в розвинених країнах (зокрема, у Великобританії, Японії, США). Їх провідні принципи виражаються в зростанні інтелектуальних можливостей та аналізу даних, самостійному застосуванні логічних висновків і збільшення продуктивності. Був у них і ще один важливий момент: організаційні відносини стали оптимізованими. Якщо раніше фізичні учасники процесів управління обмінювалися документами і спілкувалися з їх допомогою, з впровадженням нової технології все стало відбуватися через автоматизовані системи. Вся інформація вводиться і обробляється автоматично, а інші учасники включаються в цей процес тільки в міру необхідності. Періодично кожен з учасників потребує отримання узагальнених даних, які можна отримати з використанням інформаційно-аналітичної системи, не залучаючи до цього жодних фахівців. ІАС, як і будь-яка подібна технологія, містить в собі набір різних матеріальних засобів (засоби технічної обробки, відправки і зміни станів, інформаційні носії і так далі), методи їх взаємодії, предмети праці і спеціалізовані знання, а також організацію роботи. Інформаційна технологія містить у собі основні процедури, в тому числі збирання і реєстрацію інформації, направлення її до місця обробки, шифрування та кодування даних, зміна та застосування інформації, що в цілому являє собою прийняття управлінських рішень. Як правило, економічна інформація проходить всі етапи перетворення, але зустрічаються ситуації, коли їх послідовність змінюється або повторюються окремі щаблі. Ці зміни відбуваються в залежності від економічного об'єкту, який веде обробку інформації в автоматичному режимі.

  Популярі новини
  Загрузка...