Протокол зв'язку: передача даних

198 0 Новини високих технологій

Функціонування як локальних, так і глобальних комп'ютерних мереж, мобільних та інших комунікаційних сервісів передбачає задіяння різних протоколів зв'язку. Які з них можна вважати найпоширенішими? У чому може полягати значимість відповідних стандартів?

Протокол зв'язку: передача даних

Що являють собою протоколи зв'язку?

Протокол зв'язку — це перелік уніфікованих інструкцій, які встановлюють, яким чином ті чи інші програмні або апаратні інтерфейси повинні забезпечувати передачу даних — наприклад, текстових, графічних, аудіо - і відеопотоків. Відповідні протоколи створюються головним чином для полегшення масштабування різних комп'ютерних мереж. Наприклад, впровадження протоколу TCP/IP дозволило уніфікувати передачу даних фактично по всьому світу, завдяки чому стало можливо об'єднання комп'ютерів в глобальну мережу Інтернет.


На сучасному ринку інформаційних технологій протоколи каналів зв'язку використовуються на різних рівнях впровадження комунікаційних інтерфейсів. Вони постійно допрацьовуються, оновлюються. Періодично розробляються нові протоколи, що відображають специфіку розвитку комунікаційного ринку. Можуть використовуватися різні протоколи зв'язку в мережах як побутового, так і промислового призначення, реалізованих на базі інфраструктури науково-дослідних центрів і т. д. В числі найпоширеніших стандартів відповідного типу Ethernet, CAN, HART. Використання протоколів зв'язку здійснюється також у сфері послуг мобільних комунікацій. У числі таких — 3G, 4G, GPRS.
Протокол зв'язку: передача даних
Дані протоколи в мережах мобільних операторів розрізняються, зокрема: - по швидкості передачі даних між абонентом і постачальником комунікаційних послуг; - по діапазонах частот; - за показниками максимальної відстані комунікаційного пристрою до базової станції. Що стосується класифікації протоколів комп'ютерного зв'язку — вона характеризується досить високим рівнем складності. Розглянемо її специфіку докладніше.
Протокол зв'язку: передача даних

Класифікація протоколів комп'ютерної зв'язку

Класифікація відповідних протоколів може бути здійснена з використанням досить великої кількості підходів. Поширений той, за яким стандарти зв'язку можуть бути підрозділені на нижчі і вищі рівні. У числі таких:


- прикладний; - представницький; - сеансовий; - транспортний; - мережний; - канальний; - фізичний. Розглянемо їх докладніше.

Прикладний рівень мережевих протоколів

Розглянутий рівень, в межах якого може бути класифікований той чи інший протокол зв'язку, відноситься, насамперед, до додатками. Тобто, він забезпечує комунікації між інфраструктурою мережі і конкретними програмами користувача. Тут використовуються такі протоколи, як HTTP, Telnet, DNS, IRC, BitTorrent і багато інших, за допомогою яких здійснюється поставка сучасних онлайнових сервісів.

Представницький рівень мережевих протоколів

На відповідному рівні протокол зв'язку припускає представлення тих або інших даних. Тут можуть здійснюватися процедури перетворення одних протоколів в інші, кодування, стиснення файлів, управління різними запитами.
Конкретні програми задають певні запити в мережу, після чого перетворюються на мову, зрозумілу сервера. Далі відбувається обробка запиту. Потім відповідь від сервера перетворюється, в свою чергу, в мову, зрозумілий додатком. У числі популярних протоколів відповідного типу — ASN, FTP, SMTP. Також можна певною мірою віднести до таких і HTTP, FTP.
Протокол зв'язку: передача даних

Сеансовий рівень протоколів зв'язку

На даному рівні протокол зв'язку використовується в цілях здійснення конкретної операції — наприклад, синхронізації тих чи інших завдань, створення сеансу зв'язку, відправки або отримання файлу. В числі найпоширеніших протоколів, що використовуються в подібних цілях — ASP, DLC, SOCKS.

Транспортний рівень протоколів зв'язку

Відповідного типу стандарти використовуються в цілях безпосередньо доставки тих чи інших типів даних від одного мережного об'єкта до іншого. У багатьох випадках тут здійснюється поділ файлів на окремі елементи — для полегшення їх передачі. До протоколів відповідного типу можна віднести TCP, UDP, RMTP.

Мережевий рівень протоколів

Наступний тип стандартів, на основі якого може функціонувати система зв'язку — протоколи мережного рівня. Вони відповідають, перш за все, способи передачі даних, трансляцію адрес, комутацію, моніторинг якості роботи інфраструктури. До таких протоколів можна віднести, зокрема, той же TCP/IP, ICMP. DHCP.

Канальний рівень протоколів

Дані стандарти застосовуються для забезпечення функціонування ключових апаратних компонентів мережі. Відповідні протоколи дозволяють системі, перш за все, перевірити дані, що надходять з фізичного рівня, на наявність помилок. При необхідності також здійснюється їх коригування.У числі таких стандартів — найпоширеніший протокол зв'язку PPP, такі алгоритми, як SLIP, L2F, PROFIBUS. В принципі, до канальним протоколів можна віднести і Ethernet.

Фізичний рівень протоколів

Наступний рівень дії стандартів, про які йде мова — фізичний. Тут протокол зв'язку — це інструмент, за допомогою якого здійснюється передача потоку цифрових даних за допомогою напрямки сигналу по кабелю або по радіоканалу. У випадку з дротовий передачею можуть використовуватися такі стандарти, як RS-232 xDSL, 100BASE-T. Поширені протоколи бездротового зв'язку — зокрема, реалізованої за допомогою Wi-Fi роутерів - ті, що відносяться до типу IEEE 80211. Вивчену нами класифікацію стандартів можна вважати дуже умовною. Так, в рамках неї може бути вельми проблематично віднести той чи інший протокол до конкретної категорії: часто буває, що стандарт застосовується відразу на декількох рівнях. Корисно буде розглянути більш детально специфіку найпопулярніших на сучасному ринку інформаційних технологій протоколів. Таких як, наприклад, протокол керування PPP (зв'язком – саме вона є об'єктом впливу алгоритмів, які передбачені відповідним стандартом).

Що являє собою протокол PPP?

Розглянутий протокол відноситься, як ми зазначили вище, до стандартів, які призначені для забезпечення функціонування інфраструктури мереж на канальному рівні. Він універсальний: за допомогою відповідного протоколу можна реалізувати аутентифікацію пристрою, задіяти механізм шифрування даних, при необхідності — стиснення файлів.
Протокол зв'язку: передача даних
Розглянутий протокол забезпечує функціонування мереж на базі поширених комунікаційних ресурсів — таких як телефонні лінії, канали стільникового зв'язку. Якщо в тій чи іншій програмі вискакує напис про те, що протокол PPP зв'язком був перерваний, то це, швидше за все, буде означати неможливість отримання користувачем фактичного доступу до мережевих ресурсів, що надаються його провайдером. Існує кілька різновидів відповідного стандарту, наприклад, PPPoE, PPPoA. При цьому структура протоколу, про який йде мова, включає кілька стандартів: LCP, NCP, PAP, CHAP, MLPPP. Ще один поширений на сучасному IT-ринку протокол HTTP.

Що являє собою протокол HTTP?

Відповідний стандарт задіюється в цілях забезпечення роботи інфраструктури обміну гіпертекстовими даними — в загальному випадку між комп'ютерами і серверами в інтернеті. Відноситься до засадничих протоколами, які забезпечують роботу Всесвітньої павутини. За замовчуванням підтримується більшістю сучасних програмних інструментів комунікації в поширених операційних системах. Відрізняється стабільністю — складно уявити ситуацію, при якому на екран користувача вискочить повідомлення HTTP програми на зразок «протокол PPP-зв'язком був перерваний». В крайньому випадку — якщо з яких-небудь причин інструменти для залучення стандарту HTTP недоступні, можна для передачі файлів у режимі онлайн задіяти, наприклад, протокол FTP, хоча в багатьох випадках його застосування може бути не самим оптимальним рішенням.
Протокол зв'язку: передача даних
Стандарт, про який йде мова, передбачає передачу даних від програмно-апаратного об'єкта в статусі клієнта до сервера і навпаки. Перший направляє другого запити, а той відповідає на них за встановленим алгоритмом. Існує кілька різновидів даного протоколу: наприклад, HTTPS, HTTP-NG. Головні переваги, що зумовлюють той факт, що протокол зв'язку HTTP став одним з найпопулярніших: - універсальність; - простота реалізації; - можливість розширення; - наявність широкої підтримки з боку виробників програмного забезпечення. Є у нього і ряд недоліків, виділяються експертами: - досить велика величина окремих повідомлень; - непристосованість до розподілених обчислень; - відсутність можливості здійснювати навігацію по ресурсів, розміщених на сервері. Вище ми відзначили, що даний стандарт зв'язку підтримується основними клієнтськими операційними системами, а також поширеними програмними продуктами. Однак, сфера застосування даного протоколу істотно ширше, ніж реалізація комунікаційних алгоритмів у рамках користувацьких рішень. Стандарт HTTP застосовний і в промисловості, системах відеоспостереження, в інфраструктурі SCADA. Велика кількість виробників, розглядаючи різні протоколи зв'язку в мережах як базові для побудови комунікаційної інфраструктури, вибирають саме HTTP — як функціональний і надійний інструмент організації доступу до різних онлайн-ресурсів, конфігурування об'єктів, управління різними девайсами. Якщо говорити конкретно про галузі промисловості, до числа найбільш затребуваних протоколів у відповідному сегменті ринку можна віднести Modbus.
Протокол зв'язку: передача даних

Що являє собою протокол Modbus?

Відповідний стандарт застосовується головним чином для забезпечення взаємодії між різними елементами в рамках інфраструктури автоматизації на виробництві. Представлений відповідний протокол може бути в тих різновидах, що адаптовані до передачі даних по конкретному типу каналу зв'язку — провідному, бездротовому (в свою чергу, до ресурсів першого типу можуть ставитися мідні, оптоволоконні кабелі — і для них розроблені окремі модифікації протоколу, про який йде мова). Є версії Mobdus, адаптовані для передачі даних поверх TCP/IP. Ще одне популярне в середовищі промислових підприємств рішення — PROFIBUS-FDL.

Що являє собою протокол PROFIBUS-FDL?

Розглянутий протокол функціонує в рамках мережі PROFIBUS, яка набула поширення серед європейських промислових підприємств. Її прототип був розроблений фахівцями компанії Siemens і підлягав застосуванню на ділянках виробництва, де були задіяні контролери. Згодом на базі розробок німецької корпорації була сформована інфраструктура мережі, в якій були об'єднані різні технологічні, функціональні особливості послідовних комунікацій, що належать до польового рівня. Розглянутий мережевий протокол дозволив здійснити інтеграцію різнотипних пристроїв автоматизації в рамках єдиної системи виробництва. Варто зазначити, що протокол PROFIBUS-FDL — не єдиний, що функціонує а зазначеної промислової мережі. Однак, він є єдиним з точки зору застосування в цілях організації доступу до основної шини. Так чи інакше, розглянутий протокол зв'язку доповнюється наступними стандартами: - DP; - PA; - FMS. Протокол PROFIBUS DP використовується з метою організації обміну даними між провідними промисловими девайсами типу DP, а також пристроями, на яких введення-виведення реалізований за розподіленої схемою. При цьому зазначений протокол дозволяє організувати обмін даними на високій швидкості. Також він характеризується відносно невисокою вартістю впровадження, що може робити його популярним і на невеликих підприємствах. Стандарт PROFIBUS PA дозволяє здійснити обмін даними між інфраструктурою, яка складається з обладнання, що відноситься до польового рівня. Даний протокол оптимізований для підключення різних датчиків і механізмів на загальну лінійну або ж кільцеву шину. Стандарт PROFIBUS FMS характеризується універсальністю. Він призначений, передусім, для організації обміну даними між високотехнологічними компонентами промислової інфраструктури — комп'ютерами, програматорами, контролерами. В числі найсильніших сторін протоколів, функціонуючих у мережі PROFIBUS — відкритість (тобто, вони можуть бути використані будь-якими зацікавленими промисловими підприємствами), широка поширеність (що обумовлює полегшення масштабування промислової інфраструктури при розширенні ринків, відкриття нових виробництв).

Резюме

Отже, ми розглянули сутність протоколів зв'язку, вивчили особливості деяких популярних різновидів відповідних стандартів. Основне їх призначення — забезпечення передачі даних в рамках уніфікованих форматів. Тобто тих, які можуть бути масштабовані в рамках інфраструктури, як правило, значно перевищує масштаби окремо взятого підприємства. Фактично мова йде про міжнародні стандарти: сучасні протоколи стільникового зв'язку, проводових, Wi-Fi-комунікацій, поширені дуже широко, загальнодоступні, відносно легко масштабуються. Безумовно, в ряді випадків навіть на таких глобальних ринках, надання послуг стільникового зв'язку можливе застосування регіональних протоколів, але в інтересах найбільших брендів — впроваджувати, якщо це не суперечить інтересам бізнесу, а в ряді випадків — і держави, як можна більш уніфіковані стандарти, що дозволить активізувати міжнародні комунікації. Є ряд фундаментальних протоколів зв'язку. В контексті інтернету до таких можна віднести HTTP, TCP/IP. В сегменті послуг з надання доступу в мережу до таких може бути віднесена стандарт PPP. Якщо користувач бачить повідомлення про те, що протокол керування PPP-зв'язком був перерваний, то він, швидше за все, не зможе отримати доступ до онлайнових ресурсів ні з допомогою HTTP, ні з використанням TCP/IP. Таким чином, кожний стандарт має велику значимість і, більш того, у багатьох випадках нерозривно пов'язаний з іншими. Якщо один протокол зв'язком перерваний, то є ймовірність, що користувач не зможе отримати доступ до ресурсів, за організацію комунікацій з якими відповідають інші стандарти. Протоколи зв'язку — незамінний інструмент вирішення складних завдань як в області забезпечення користувальницьких комунікацій, так і в промисловій, сервісної сферах. Від грамотного вибору конкретного стандарту залежить успішність впровадження відповідної інфраструктури, а також її ефективність — з точки зору співвідношення продуктивності системи та витрат на її інсталяцію. Таким чином, завчасне вивчення властивостей мережевих протоколів, вибір оптимального — важливе завдання менеджерів підприємства, відповідальних за впровадження та модернізацію комунікаційної інфраструктури фірми.