Функція підсумовування в SQL: SUM

13 0 Новини високих технологій

Функція SUM в SQL-мовою, незважаючи на свою простоту, використовується досить часто при роботі з базою даних. З її допомогою зручно отримувати деякі проміжні або кінцеві результати, не вдаючись до допомоги допоміжних інструментаріїв СУБД.

Синтаксис функції

У більшості мов SQL синтаксис sum однаковий - як аргумент використовується тільки ім'я поля або деякий арифметичне дію кількох з них, за яким потрібно підсумувати.
Функція підсумовування в SQL: SUM
У виняткових випадках можна передавати конкретне значення у вигляді числа або змінної, однак подібні "схеми" практично не використовуються, так як не несуть в собі великої цінності. Нижче наведено синтаксис функції на мові SQL:


sum(а) - тут в якості параметра а використовується деяке числове значення або вираз Варто відзначити, що перед параметром можна встановлювати ключові слова, наприклад, DISTINCT або ALL, які будуть брати тільки унікальні або всі значення, відповідно.

Приклад використання SUM в SQL

Для остаточного розуміння принципу роботи функції варто розглянути декілька прикладів. У SQL SUM може використовуватися як у якості результату, що повертається, так і в ролі проміжного значення, наприклад, для перевірки умови. Для першого випадку розглянемо варіант, коли потрібно повернути суму продажів по кожному товару, враховуючи, що кількість зроблених покупок може бути у множині. Для отримання результату буде достатньо виконати наступний запит: SELECT Товар, sum(СуммаПокупок) FROM Продажу GroupBy Товар; Відповіддю на цю команду буде унікальний список товарів з підсумковою сумою покупок по кожному з них.
Функція підсумовування в SQL: SUM
Для другого прикладу необхідно отримати список товарів, сума продажів по яких перевищила деяке значення, наприклад, 100. Отримати результат за даної задачі можна кількома способами, найбільш оптимальним з яких є виконання одного запиту: SELECT Товар FROM (SELECT Товар, sum(СуммаПокупок) as Сума FROM Продажу) WHERE Сума > 100.