Витяг координат з файлу autocad dxf з допомогою функції explode php

303 0 Новини високих технологій

Функція explode() досить проста, але надзвичайно корисна і використовується в кодуванні постійно. Якщо ця функція не застосовується, використовують регулярні вирази, але вони працюють повільніше, тому вигідно працювати з готовими функціями php, щоб прискорити свою програму.

Explode php: опис роботи функції та її практичне застосування

Функція отримує на вхід рядок, розбиває її на дільнику і присвоює значення масиву з числовими ключами. На прикладі файлу autocad dxf давайте спробуємо витягти координати і намалювати креслення з допомогою GD Library php. Файл dxf – це по суті звичайний текстовий документ, в якому записані координати всіх креслень. Виглядає він так:
Витяг координат з файлу autocad dxf з допомогою функції explode php
ENTITIES – це сутності, LWPOLYLINE – замкнутий багатокутник, цифра 10 позначає координату x, після неї іде значення (тобто, x=0.0), цифра 20 позначає y, її значення з наступного рядка (тобто, y=500.0), нічого складного. Знайдемо у файлі dxf необхідну нам інформацію. Для цього застосуємо функцію strchr(), яка знайде нам сутності (ENTITIES) і багатокутники (LWPOLYLINE):

$content = file_get_contents('stairs.dxf');
$entities = strchr($content, "ENTITIES");
$endsec = strchr($entities, "ENDSEC", true);
$entitie_string = $endsec;

Функція explode php допоможе отримати координати. У цьому прикладі використовуємо тільки багатокутник, але в кресленнях і багато інших фігур, тому присвоїмо їх масиву. Ми розглядаємо тільки LWPOLYLINE:

Наступний приклад знаходить позиції всіх LWPOLYLINE в текстовому документі dxf:

  $lastPos = 0; 
$positions_entities = array();
foreach($entities_array as $key_needle =>$entitie){
while (($lastPos = strpos($entitie_string, $entitie, $lastPos))!== false) {
$positions_entities[$lastPos]= $entitie;
$lastPos = $lastPos + strlen($entitie);
}
}
$array_keys_positions = array_keys($positions_entities);
$sizeof_array_positions = sizeof($array_keys_positions);
for($i=0; $i < $sizeof_array_positions; $i++){
if(isset($array_keys_positions[$i+1])){
$entities_string_array[$positions_entities[$array_keys_positions[$i]]] [$array_keys_positions[$i]]= substr($entitie_string, $array_keys_positions[$i], $array_keys_positions[$i+1]- $array_keys_positions[$i]);
}
else{
$entities_string_array[$positions_entities[$array_keys_positions[$i]]] [$array_keys_positions[$i]]= substr($first_entitie_string, $array_keys_positions[$i]);
}
}

Всі рядки багатокутників тепер знаходяться в масиві, тобто, у нас три багатокутника, а значить три ключа і три значення. В значеннях знаходяться рядки з інформацією з файлу dxf про цих багатокутниках. Тепер необхідно розбити ці рядки, щоб виділити з них координати. Для цього використовуємо explode():

  foreach( $entities_string_array as $key_ent =>$value_ent){
foreach( $value_ent as $key_val =>$value_e ){
$explode_value_e[$key_ent] [$key_val]= explode(PHP_EOL, $value_e);
}
}

З отриманого багатовимірного масиву отримаємо значення, які слідують за відмітками 10 (x) і 20 (y):

  $lwpolyline_array = $explode_value_e["LWPOLYLINE"]; 
$k = 0;
foreach( $lwpolyline_array as $lw_key => $explode_key ){
foreach( $explode_key as $key => $lwpolyline_value){
if( $lwpolyline_value == '10' ){
$coordinates[$k] []= $coordinates_db[]= $coordinates_x[]= (float)$explode_key[$key+1];
}else if( $lwpolyline_value == '20' ){
$coordinates[$k] []= $coordinates_db[]= $coordinates_y[]= (float)$explode_key[$key+1];
}
}
$implode_coordinates_db[$k]= implode(';',$coordinates_db);
$k++;
}
$width = max($coordinates_x) - min($coordinates_x);
$height = max($coordinates_y) - min($coordinates_y);

Масив $coordinates містить координати багатокутників, $coordinates_db будемо використовувати для запису значень х і y в базу даних, а $coordinates_x і $coordinates_y потрібні для визначення ширини та висоти нашого малюнка в бібліотеці GD php.

Об'єднання даних в рядок за допомогою implode() для компактного зберігання інформації MySQL

Для зберігання в базі даних зберемо координати в рядок за допомогою implode(), оскільки якщо зберігати кожну точку в окремій клітинці, то база даних поступово розростеться до величезних розмірів. Створювати таблиці в MySQL не будемо, щоб не ускладнювати код.

  $implode_coordinates_db[$k]= implode(';',$coordinates_db); 

Залишилося написати функцію, яка буде малювати картинку в GD Library:

  $image_array = array($implode_coordinates_db, $width, $height); 

Для створення картинки нам потрібні координати (будемо використовувати рядок з координатами, яку можна отримати з бази даних $implode_coordinates_db), ширина і висота.

Виклик функції:

  $image_base64 = image_create($image_array); 

Та сама функція:

  function image_create( $image_array ){
$implode_coordinates = $image_array[0];
$width = $image_array[1];
$height = $image_array[2];
$im = imagecreatetruecolor($width+1 $height+1);
$white=imagecolorallocate($im,255255255);
$black = imagecolorallocate($im, 000);
imagefilledrectangle($im, 0 0 $width, $height, $white);
foreach( $implode_coordinates as $key =>$coordinates_string ){
$coordinates[$key]= explode(';', $coordinates_string);
$polygon_arrays_count[$key]=count($coordinates[$key])/2;
imagepolygon($im, $coordinates[$key], $polygon_arrays_count[$key], $black);
}
ob_start();
imagepng($im);
$buffer = ob_get_clean();
//ob_end_clean();
$img = base64_encode($buffer);
imagedestroy($im);
return $img;
}

Розбиття рядка, отриманої з MySQL за допомогою explode()

Функція отримує малі координати з бази даних, потім рядок розбивається за допомогою explode php, після чого imagepolygon() малює нам багатокутники.

  $coordinates[$key]= explode(';', $coordinates_string); 
imagepolygon($im, $coordinates[$key], $polygon_arrays_count[$key], $black);

Для даного прикладу картинка створена у форматі imagepng base64_encode, але ви можете зберегти зображення в jpg або png.

Тепер можна вивести картинку в браузер:

  $image_array = array($implode_coordinates_db, $width, $height); 
$image_base64 = image_create($image_array);
$image_src='дані:image/png;base64'.$image_base64;
echo "
Витяг координат з файлу autocad dxf з допомогою функції explode php
";

Background картинки буде виглядати так:

Витяг координат з файлу autocad dxf з допомогою функції explode php

Якщо є можливість застосувати вбудовані функції замість регулярних виразів, то процес виконання програми буде займати трохи менше часу, тому завжди має сенс спочатку спробувати досягти поставленої мети з допомогою готових рішень в php.

Весь код:

  $content = file_get_contents('stairs.dxf'); 
$entities = strchr($content, "ENTITIES");
$endsec = strchr($entities, "ENDSEC", true);
$entitie_string = $endsec;

$entities_array = array("LWPOLYLINE");

$lastPos = 0;
$positions_entities = array();
foreach($entities_array as $key_needle =>$entitie){
while (($lastPos = strpos($entitie_string, $entitie, $lastPos))!== false) {
$positions_entities[$lastPos]= $entitie;
$lastPos = $lastPos + strlen($entitie);
}
}
$array_keys_positions = array_keys($positions_entities);
$sizeof_array_positions = sizeof($array_keys_positions);
for($i=0; $i $value_ent){
foreach( $value_ent as $key_val =>$value_e ){
$explode_value_e[$key_ent] [$key_val]= explode(PHP_EOL, $value_e);
}
}

$lwpolyline_array = $explode_value_e["LWPOLYLINE"];
$k = 0;
foreach( $lwpolyline_array as $lw_key => $explode_key ){
foreach( $explode_key as $key => $lwpolyline_value){
if( $lwpolyline_value == '10' ){
$coordinates[$k] []= $coordinates_db[]= $coordinates_x[]= (float)$explode_key[$key+1];
}else if( $lwpolyline_value == '20' ){
$coordinates[$k] []= $coordinates_db[]= $coordinates_y[]= (float)$explode_key[$key+1];
}
}
$implode_coordinates_db[$k]= implode(';',$coordinates_db);
$k++;
}
$width = max($coordinates_x) - min($coordinates_x);
$height = max($coordinates_y) - min($coordinates_y);


function image_create( $image_array ){
$implode_coordinates = $image_array[0];
$width = $image_array[1];
$height = $image_array[2];
$im = imagecreatetruecolor($width+1 $height+1);
$white=imagecolorallocate($im,255255255);
$black = imagecolorallocate($im, 000);
imagefilledrectangle($im, 0 0 $width, $height, $white);
foreach( $implode_coordinates as $key =>$coordinates_string ){
$coordinates[$key]= explode(';', $coordinates_string);
$polygon_arrays_count[$key]=count($coordinates[$key])/2;
imagepolygon($im, $coordinates[$key], $polygon_arrays_count[$key], $black);
}
ob_start();
imagepng($im);
$buffer = ob_get_clean();
//ob_end_clean();
$img = base64_encode($buffer);
imagedestroy($im);
return $img;
}

$image_array = array($implode_coordinates_db, $width, $height);
$image_base64 = image_create($image_array);
$image_src='дані:image/png;base64'.$image_base64;
echo "
Витяг координат з файлу autocad dxf з допомогою функції explode php
";

Популярі новини
Загрузка...