Математичні функції в Excel: особливості та приклади

405 0 Новини високих технологій

Головним достоїнством даного редактора є математичні функції в Excel. При роботі з таблицями, діапазонами і масивами кількість часу, витрачений на обчислення тих чи інших значень, знижується в рази при умінні користуватися вбудованими можливостями. В залежності від категорії математичної функції можна отримати результат при арифметичних діях, побудувати графік або діаграму, використовувати відносні й абсолютні посилання.

Excel: загальні відомості

Програмний продукт дозволяє виконувати розрахунки з різними типами даних і управляти електронними таблицями. Під останніми розуміється засіб, необхідний для обробки і аналізу оцифрованих даних за допомогою комп'ютера. Важлива особливість електронної таблиці – автоматичний перерахунок значень при зміні даних у клітинках. Математичні функції в Excel дозволяють не тільки отримати шукане, але і побудувати графіки і діаграми.


Книга – той файл, з яким працює програмний комплекс. Вона складається з листів. До кожного з них можна звернутися за допомогою вбудованих функцій або ручного введення формули.
Математичні функції в Excel: особливості та приклади
Основа робочого аркуша – таблиця, що складається з рядків і стовпців. Їх перехрестя становить осередок, куди вводяться дані або формули. Рядка названі арабськими цифрами, а стовпці – латинськими літерами. Вважалося, що робочий аркуш нескінченний у обидві сторони, проте це не так. Він містить 65536 рядків і 256 стовпців. За іншими даними в робочому листі містяться стовпців і 163841048576 рядків. Кожній клітинці присвоюється унікальна адреса:А5.

Використання посилань

При роботі з Excel можна застосовувати в роботі різні види посилань. Починаючим користувачам доступні найпростіші з них. Важливо навчитися використовувати всі формати в своїй роботі. Існують:
 • прості;
 • посилання на інший аркуш;
 • абсолютні;
 • відносні посилання.
 • Прості адреси використовуються найчастіше. Прості посилання можуть бути виражені таким чином:
 • перетин стовпця і рядка (А4);
 • масив клітинок стовпця А з рядка 5 до 20 (А5:А20);
 • діапазон клітин по рядку 5 зі стовпця до R (В5:R5);
 • всі комірки рядка (10:10);
 • всі клітини в діапазоні з 10 по 15 рядок (10:15);
 • за аналогією позначаються і стовпці::,:;
 • всі комірки діапазону з А5 до С4 (А5:С4).
 • Наступний формат адрес: посилання на інший аркуш. Оформляється це наступним чином: Лист2!А4:С6. Подібний адресу вставляється в будь-яку функцію.


  Абсолютні і відносні посилання

  Особливої уваги потребують такі формати адрес. Виділяють:
 • абсолютні;
 • відносні;
 • змішані посилання.
 • Під відносними адресами розуміють зазначені діапазони або конкретні клітинки, які при копіюванні формули та її подальшої вставки змінюються автоматично. Наприклад, необхідно підсумовувати в стовпці З кілька значень. Формула виглядатиме так: =сум(С5:С9). Якщо припустити, що подібних кілька стовпців, і кожному треба знайти суму, простіше скопіювати формулу вставити потрібні клітини. Після виконаних маніпуляцій можна помітити, що діапазони помінялися автоматично. Під абсолютними посиланнями розуміються осередки, які в процесі копіювання не змінюють свого вигляду. Приміром, є клітина А5. Вона бере участь у формулі обчислення суми кількох значень. Щоб вона не змінилася ні при одному копіювання, перед позначенням стовпця і рядка ставлять знак $. Абсолютна посилання буде виглядати наступним чином: $А$5.
  Основні математичні функції Excel воліють використовувати при великих обсягах даних змішані адреси. В такому форматі можна зафіксувати тільки стовпець або рядок. Приміром, $5 або$5. У першому випадку не змінюється назва стовпця, у другому – рядка.

  Посилання формату R1C1

  У нових версіях Excel адреси комірок видозмінилися. Деякі не можуть зрозуміти, в чому різниця між А1 і R[-1]C[-5]. Розробники наводять кілька прикладів подібних адрес:
 • відносний адресу рядка, розташованої на 3 позиції вище зазначеної: R[-3];
 • абсолютне посилання на клітинку, яка міститься на 10-му рядку 10-го стовпця: R10C10;
 • відносний адресу на клітинку, розташовану на 5 позицій вище в активному стовпці (де прописується формула): R[-5]C;
 • абсолютна посилання на поточну клітку, де прописується формула: R;
 • відносне посилання на клітинку, розташовану на 8 рядків правіше і 5 рядків нижче активною: R[5]C[8].
 • Категорії математичних функцій

  При випадаючому списку в програмі на вкладці «Формули» міститься 11 груп. В їх число входять і математичні функції в Excel, які умовно поділяються на наступні категорії. Розглянемо основні. Арифметичні операції:
 • СУМ: складає необхідні значення.
 • PRODUCT: знаходить твір заданих чисел або вмісту осередків.
 • ЦІЛЕ: необхідно для знаходження цілої частини.
 • СТУПІНЬ: підносить число до задану ступінь.
 • КОРІНЬ: витягує корінь з вмісту комірки або заданого вручну числа і т. д.
 • Також можна виділити тригонометричні функції:
 • SIN: знаходить синус від заданого значення.
 • ASIN: необхідна для обчислення арксинуса числа.
 • LN: знаходить натуральний логарифм.
 • EXP: підносить число Е в задану користувачем ступінь та ін.
 • Округлення за різними критеріями:
 • ОКРВВЕРХ: округлює число до найближчого цілого.
 • ОКРУГЛВВЕРХ: знаходить число, округлене до найближчого цілого по модулю.
 • НЕПАРА: функція, дозволяє округлити до непарного числа. Позитивне – в більшу сторону, негативне – меншу.
 • ROUND: необхідна для знаходження результату округлення з завданням кількості десяткових розрядів і ін.
 • Для роботи з векторами та матрицями:
 • SUMPRODUCT: функція, необхідна для повернення суми масивів.
 • СУММВРАЗН: при наявності 2 діапазонів повертає суму квадратів різниць.
 • MINVERSE: функція, необхідна для отримання оберненої матриці.
 • МОПРЕД: потрібно для знаходження визначника матриці і т. д.
 • Застосування математичних функцій

  Математичні функції в Excel можуть вводитися трьома способами:
 • вручну;
 • через панель інструментів;
 • за допомогою діалогового вікна Вставка функції».
 • У першому випадку користувач вручну вводить формулу на основі своїх знань і умінь у спеціальній рядку або конкретній комірці. Початківцям рекомендується вдатися до другого і третього варіантів.

  За допомогою панелі інструментів потрібно перейти на вкладку «Формули» і вибрати необхідну групу формул: логічний, статистичний, математичні і т. д. В випадаючому списку користувач використовує потребовавшуюся функцію. Коли з'являється діалогове вікно Аргументи функції» проставляються необхідні значення і підтверджуються зроблені маніпуляції. Щоб скористатися третім варіантом, потрібно натиснути кнопку Fx або CTRL+F3. На панелі інструментів також є «Майстер підстановки» на вкладці «Формули». Посли виконання одного з перерахованих дій з'являється вікно, в якому потрібно вибрати відповідну групу, а після – потрібну функцію. Далі піде вікно «Аргументи і функції», в якому виконуються необхідні маніпуляції.
  Математичні функції в Excel: особливості та приклади
  Декого лякають особливості виклику вбудованих математичних функцій Excel. Достатньо виконати всі кроки представленого алгоритму і в таблиці з'явиться шукане рішення.

  Використання вбудованих функцій

  Популярні серед користувачів вбудовані математичні функції в Excel. Їх синтаксис складається з 2 частин: імені й аргументів. Останніх може бути один або декілька. Обов'язково формула починається зі знаку «=». У противному випадку Excel видасть помилку про неправильному вводі функції. Приміром, є формула «=СУММ(А2:М10)». В такому випадку мова піде про підсумовуванні всіх значень діапазону А2:М10. Аргументи обов'язково беруться в дужки і вказуються без пробілів. Писати ім'я функції з великої або малої літери – справа кожного. Для програмного продукту це не грає ніякої ролі.
  Якщо зазначена формула «=СУММ(А2;С7;М10)», це означає, що сумуються тільки 3 вказані клітинки. До складу функції можуть входити до 30 елементів у масиві.

  Графіки математичних функцій

  Побудувати графіки математичних функцій в Excel досить просто. Важливі умови: правильно задати умови і вибрати відповідний тип відображення. Приклад. Побудувати графік функції для оператора sin. Крок прирощення = 05.
  Математичні функції в Excel: особливості та приклади

  Приклади математичних функцій в Excel

  Завдання 1. Використовувати функцію «sumif». Даний оператор підсумовує значення, якщо вони відповідають певним умовам і знаходяться в потрібному діапазоні.
  Математичні функції в Excel: особливості та приклади
  Завдання 2. Використовувати функцію «abs». Вона знаходить модуль заданого числа. У діалоговому вікні вказують лише один аргумент у вигляді однієї клітинки. Діапазон брати участь у даному операторі не може.
  Математичні функції в Excel: особливості та приклади
  Завдання 3. Застосувати функцію «ступінь». Суть полягає в зведенні заданого числа у вказану користувачем ступінь. У функції 2 аргументу.
  Математичні функції в Excel: особливості та приклади
  Завдання 4. Отримати римську запис від числа, написаного арабськими цифрами. Для цього знадобиться формула «Римське».
  Математичні функції в Excel: особливості та приклади

  Завдання на закріплення матеріалу

  Провести експерименти з усіма варіантами, де можливе використання математичних функцій в Excel. Можна почати з простих, а потім ускладнювати запис зі вставкою формули у вже наявної.

  Популярі новини
  Загрузка...