Функція створення таблиці в SQL Create Table

1070 0 Новини високих технологій

Робота з базами даних безпосередньо пов'язана із зміною таблиць і містяться в них даних. Але перед початком проведення дій таблиці необхідно створити. Для автоматизації цього процесу існує спеціальна функція SQL - "CREATE TABLE".

Першим ділом!

Перед тим як розбиратися з процесом створення таблиць за допомогою команди MS SQL "CREATE TABLE", варто зупинитися на тому, що треба знати перед початком використання функції. Насамперед, необхідно придумати ім'я таблиці - воно повинно бути унікальним, в порівнянні з іншими, що знаходяться в базі даних, та слідувати декільком правилам. Ім'я повинно починатися з літери (a-z), після чого можуть слідувати будь-які літери, цифри та знак підкреслення, при цьому отримана фраза не повинна бути зарезервованим словом. Довжина назви таблиці не повинна перевищувати 18 символів.


Функція створення таблиці в SQL Create Table
Визначившись з ім'ям, слід розробити структуру: придумати назви стовпців, продумати використовується тип даних та які поля повинні бути обов'язково заповнені. Тут же варто відразу визначити поля зовнішніх і первинних ключів, а також можливі обмеження для значень даних. Інші нюанси таблиці можна досить легко підкоригувати, тому на етапі створення таблиці вони можуть бути продумані не до кінця.

Синтаксис

Розробивши структуру таблиці, можна переходити до її створення. Зробити це досить просто, скориставшись функцією SQL "CREATE TABLE". У ній потрібно вказати придумані раніше ім'я таблиці і список стовпців, вказавши для кожного з них тип та ім'я. Синтаксис функції виглядає наступним чином:


CREATE TABLE table_name
({column_name datatype[DEFAULT expression] [column_constraint]| table_constraint}
[,{column_name datatype[DEFAULT expression] [column_constraint]| table_constraint}]) Аргументи, використовувані в конструкції функції, означають наступне:
 • table_name - ім'я таблиці
 • column_name - ім'я стовпця
 • datatype - тип даних, використовуваний в даному полі
 • DEFAULT - вираз, що використовується в стовпці за замовчуванням.
 • Також можливе використання двох аргументів функції:
 • colum_constraint - параметри стовпця
 • table_constraint - параметри таблиці
 • У них користувач може вказати необхідні для роботи обмеження або умови заповнення таблиці.

  Особливості створення таблиць

  При написанні запиту з функцією SQL "CREATE TABLE", іноді необхідно встановити правила заповнення полів. Для цього необхідно додати спеціальні атрибути функції, що визначають той або інший набір умов. Для того щоб визначити, чи може в комірці знаходитися порожнє значення, після вказівки імені та типу стовпця слід прописати одне з ключових слів: NULL можуть бути порожні значення) або NOT NULL (поле повинно бути заповнено). При створенні таблиці в більшості випадків потрібно уніфікувати кожну запис, щоб уникнути наявності двох однакових. Для цього найчастіше використовують нумерацію рядків. І, щоб не вимагати від користувача знання останнього номера, наявного в таблиці, в функції "CREATE TABLE" досить вказати стовпця первинного ключа, написавши ключове слово "Primary key" після відповідного поля. Найчастіше саме по первинному ключу і відбувається з'єднання таблиць між собою.
  Функція створення таблиці в SQL Create Table
  Для забезпечення зчеплення з Primary key використовується властивість зовнішнього ключа "FOREIGN KEY". Вказавши для стовпця цю властивість, можна забезпечити, що у цьому полі буде міститися значення, який збігається з одним з тих, що знаходяться в стовпця первинного ключа цієї ж або іншої таблиці. Таким чином можна забезпечити відповідність даних. Щоб забезпечити перевірку на відповідність деякому заданому набору або визначенням, слід скористатися атрибутом CHECK. Він прописується останнім у списку аргументів функції і в якості особистого параметра має якийсь логічний вираз. З його допомогою можна обмежити список можливих значень, наприклад, використання в поле таблиці "Стать" тільки літери "М" і "Ж". Крім представлених, функція SQL "CREATE TABLE" має ще безліч специфічних атрибутів, однак вони використовуються на практиці набагато рідше.

  Приклади

  Щоб повноцінно зрозуміти принцип роботи функції, варто розглянути на практиці, як працює CREATE TABLE (SQL). Приклад, наведений нижче, створює таблицю, представлену на рисунку: CREATE TABLE Custom
  (ID CHAR(10) NOT NULL Primary key,
  Custom_name CHAR(20),
  Custom_address CHAR(30),
  Custom_city CHAR(20),
  Custom_Country CHAR(20),
  ArcDate CHAR(20))
  Функція створення таблиці в SQL Create Table
  Як можна помітити, параметр можливого відсутності значення в клітинці (NULL) можна опускати, так як він використовується за замовчуванням.

  Популярі новини
  Загрузка...