Як знайти в Python залишок від ділення?

1471 0 Новини високих технологій

Python – простий, сучасний мову для написання коду. Він володіє потужними бібліотеками, здатними обчислити будь-який вираз. Python виступає основним конкурентом для Matlab і Octave. Запустивши в інтерактивному режимі Python, залишок від ділення користувач зможе знайти без праці. Але це ще не все! "Пітон" може виступити потужним калькулятором.

Як знайти в Python залишок від ділення?

Поняття оператора

Щоб без праці знайти в Python залишок від ділення, потрібно розібратися з деякими визначеннями. Оператор – символ або рядок, що дозволяють провести математичне, побітове логічне та інше обчислення. Вислови або числа, що вводяться користувачем, щоб знайти в Python 3 залишок від ділення, тотожність поєднання або порівняння, називаються операндами.


Розділяють такі види операторів:
 • арифметичні;
 • побітові;
 • логічні;
 • оператори присвоювання;
 • порівняння;
 • членства;
 • тотожності.
 • Простіше кажучи, у прикладі "15 - 5" оператором є знак «–», операндами – 15 і 5. Це арифметична операція з цілими числами. Якщо взяти до розгляду вираз «True and True», то оператором тут виступає «and», а операндами – "True" та "True". Цей приклад можна віднести до логічного типу.

  Цілі і речові числа. Математичні операції і виведення результату

  Якщо розглядати математичні операції над цілими та дробовими числами, то виступають операторами +, -, *, /, **, //, %. З першими трьома все зрозуміло. Вони позначають відповідно додавання, віднімання, множення. Оператор «**» вказує на необхідність зведення в ступінь.


  Знаки одинарного (/) і подвійного (//) поділу відрізняються. Якщо перший видає у вирішенні дійсне число, то другий необхідний для знаходження цілої частини від ділення. Приміром, 9 //4 = 2. Цей оператор відповідає функції div у Turbo Pascal. Але є закономірність. Знак «/» виведе ціле число як результат, якщо і дільник, і ділене – також цілі. Щоб знайти в Python залишок від ділення, потрібно скористатися оператором «%». За аналогією з тим же "Турбо Паскалем" «%» можна порівняти з функцією mod. Приміром, 9%2 = 1 тобто в Python залишок від ділення в даному випадку дорівнює 1. Розглянемо ще приклади. Щоб провести поділ без залишку, Python пропонує скористатися функцією divmod(х,у). В даному випадку х – ділене, дільник. Для вирази divmod (93) програма видасть наступний результат (30). Це означає, що ціла частина від ділення дорівнює 3 а залишок – 0.
  Як знайти в Python залишок від ділення?
  Математичні операції можна виконувати без присвоювання значення змінній. Тоді результат видається автоматично. Якщо ж код містить присвоювання змінної, то вивести результат на екран можна за допомогою оператора print.

  Модуль math

  Для зручності користувачів розробники пропонують потужний модуль math, здатний працювати з будь-якими типами чисел і виконувати додаткові функції. Щоб підключити бібліотеку, потрібно прописати в початку програмного коду наступний рядок: import math. Така команда дозволить довантажити в програмний код усі функції, наявні в модулі math. Тоді для підключення певного блоку з бібліотеки потрібно постійно прописувати його. Наприклад, x = math.ceil(5.6).
  Якщо в програмі буде часто використовуватися один і той же блок, то можна імпортувати тільки його. Наприклад, потрібно провести низку округлень до найближчого цілого числа в більшу сторону. Тоді код прописується наступним чином: from math import ceil або from math import *. В обох випадках подальший код за округлення результату не зміниться.
  Як знайти в Python залишок від ділення?

  Стандартні функції арифметики в Python

  Щоб обчислити в Python залишок від цілочисельного ділення, не завжди потрібно довантажувати бібліотеку math. Деякі функції є вбудованими.

  Вбудовані функції  Їх призначення  Приклади  int(x)  Перетворює дійсне число в ціле, тобто дробова частина «відсікається».  int(5.3) 5 int(5.6) 5 int(5987) 5  round(x)  Відбувається заокруглення виразу до найближчого цілого.  round(5.4) 5.0 round(5.7) 6.0 round(5.5) 6.0 round(5987) 6.0  round(x, n)  Використовується для округлення дробової частини до n знаків після коми  round(587762) 588 round(598763) 5988  abs(x)  Знаходить модуль вираження  abs(-7) 7 abs(7.8) 7.8 abs(-6655) 6655

  Функції, для яких потрібне підключення бібліотеки (потрібно спочатку вписати from math import *), можна побачити в наступній таблиці.

  Функції  Їх призначення  ceil(x)  Функція необхідна для округлення числа до більшого цілого («вгору»)  floor(x)  Функція потрібно, щоб округлити число до цілого («вниз»)  sqrt(x)  Обчислює корінь з числа  log(x)  Необхідна для знаходження логарифма. Якщо вказати підставу, то і обчислення буде відповідним.  e  Виводить підстава натурального логарифма  sin(x)  Обчислення тригонометричних функцій, де х виражений в радіанах  cos(x)  tan(x)  asin(x)  acos(x)  atan(x)  atan2(x,y)  Знаходить полярний кут точки, координати якої задаються х і у  degrees(x)  Необхідна для перетворення кута радіан в градуси  radians(x)  Функція, необхідна для перетворення кута, заданого в градусах, в радіани  pi  Виводить значення константи ?

  В якості прикладу нижче наведений код з використанням математичних операторів.
  Як знайти в Python залишок від ділення?
  Результат виведений наступним чином.
  Як знайти в Python залишок від ділення?
  У модулі math набагато більше функцій. Тут зазначено, що найбільш часто зустрічаються.

  Популярі новини
  Загрузка...