Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів

43 0 Новини високих технологій

Кожному з нас знайомі традиційні види суспільних ресурсів. До них відносять природні або сировинні, матеріальні, фінансові, трудові та енергетичні. Але цей список не є вичерпним. В додаток до нього, існують ще і інформаційні ресурси. З часом їх значимість все більше і більше зростає. І це підтверджується тим, що інформація стає товаром, що володіє вартістю, порівнянної з традиційними ресурсами.

Визначення поняття

Напевно якщо запитати у будь-якої людини «Що ви розумієте під інформаційними ресурсами?», спочатку це питання викличе у нього деякі труднощі. Адже на відміну від традиційних запасів, якими володіє суспільство, ІР являють собою продукт інтелектуальної діяльності. Створюється він найбільш творчої і кваліфікованої частини населення і є національним багатством. При цьому інформаційні ресурси відносяться до поновлюваних благ. Адже вони мають здатність до тиражування виходячи з їх суспільної потреби.


Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів
На питання «Що ви розумієте під інформаційними ресурсами?» відповідь може бути таким. У значному своєму обсязі ІР являють собою матеріалізовані елементи і представлено книгами та статтями, документами і базами даних і знань, а також алгоритмів комп'ютерних програм, творами літератури, мистецтва і т. д. Який же з цього може бути зроблений висновок? Інформаційні ресурси є тими знаннями, які накопичило людське суспільство протягом всієї історії свого розвитку. При цьому ІР часто відчужені від своїх творців. Деколи такі ресурси навіть розглядаються у вигляді загальних стратегічних. Належать вони при цьому всьому людству.

Що входить у інформаційні ресурси?

Інтелектуальні запаси людства вельми важливі для розвитку суспільства. Адже вони об'єднують в собі всю первинну інформацію, яка відображає знання людини про навколишнє середовище, про досвід його діяльності. Крім цього, ІР включають в себе і вторинну інформацію. Вона виникає шляхом переробки і обробки одержуваних людьми знань.

Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів
ІР з одного боку - це той обсяг досвіду і умінь, який накопичений людьми. Його можна назвати експертними знаннями. Обсяг подібних інформаційних ресурсів постійно зростає. Відбувається це в зв'язку з проведенням більш цілеспрямованих і досконалих наукових досліджень, які часто призводять до відкриттів. Зростання обсягу інформаційних ресурсів відбувається і у зв'язку з отриманням більш широкого і глибокого освіти населенням, а також завдяки тому, що сучасна людина повсюдно користується засобами комунікацій та обчислювальної техніки, зв'язку і т. д. З іншого боку, ІР у своєму основному обсязі є вже накопиченою інформацією, зафіксованої на різного виду носіях, що відбувалося протягом усього періоду існування суспільства. Даний процес продовжується і в даний час, причому йде досить швидкими темпами завдяки використанню сучасних комунікаційних і комп'ютерних засобів.

Первинна інформація

До даної категорії ІР відносять ті знання, які відображають специфіку сфери або галузі створення, а також джерела. Первинної є інформація, яка утворюється самостійно, виходячи з існуючих природних умов. Це може бути, наприклад, число кілець, наявних на спилі стовбура дерева, які характеризують його вік.
До цього ж виду інформації відносять і якісні, а також кількісні характеристики різноманітних соціальних процесів. Вони в сукупності утворюють клас, що носить назву знятої інформації. Ті ІР, які виділяють з даною ознакою, поділяють на соціально-економічні, виробничі і природні. Це можуть бути, наприклад, цифри, що вказують на зростання населення.

Вторинна інформація

До даного виду ІР відносять відомості, отримані штучним шляхом завдяки проведеній творчої роботи або науково-дослідної діяльності. Вторинна інформація ґрунтується на вже наявних знаннях по моделям та спеціальним параметрами. Прикладом може служити семантична, логічна, математична обробка і т. д.
Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів
У цю ж категорію входять і об'єкти, які створюються як авторські. Наприклад, твори у галузі мистецтва і літератури. Одним з найважливіших елементів вторинної інформації є відомості, які є результатом інтелектуальної діяльності людей. Існує також певна класифікація інформаційних ресурсів вторинного типу. Так, розрізняють відомості, отримані на основі обробки наявної інформації, а також нові, які фіксують те, про що людство ще не знало. У цю категорію входять прогнози і відкриття у сфері різних природних і соціальних ресурсів.

Засоби отримання інформації

Яким чином людина може скористатися вже накопиченими суспільством знаннями? Для цього йому пропонуються наступні види інформаційних ресурсів: - бібліотеки; - архіви; - бази даних; - ЗМІ; - різні сервіси і т. д. Розглянемо різні види інформаційних ресурсів докладніше.
Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів

ЗМІ

Засоби масової інформації є для сучасної людини одним з найголовніших видів інформаційних ресурсів, певним практично постійно присутнім фоном його життя. Подібне стало можливим у зв'язку з бурхливим розвитком інтернет-ЗМІ. Доступ до інформаційних ресурсів при цьому здійснюється завдяки високотехнологічному обладнанню, яким, зокрема, є комп'ютерна техніка. Ці пристрої, що відрізняються високою ефективністю обробки інформації, і призвели до формування новітньої інформаційно-комунікаційної сфери, якою і є Інтернет. Всесвітня павутина увійшла в інфраструктуру сучасного суспільства і стала її найважливішою складовою частиною. Інформаційні ресурси Інтернету настільки великі, що служать найбільш ефективної середовищем, що дозволяє здійснити масову комунікацію, відрізняючись від попередніх джерел своїми інтерактивними та мультимедійними можливостями при наданні інформації. Це і дозволило виникнути інтернет-ЗМІ, які з часом перейшли в одні з основних інформаційних ресурсів і стали відігравати помітну роль в отриманні відомостей.
Варто зазначити, що Інтернет сам по собі є лише засобом комунікації. Однак кожен блог або сайт фактично прирівнюється до ЗМІ. При цьому рівень довіри до мережевої інформації деколи перевищує той, яким користуються офіційні джерела (паперові газети, ТБ або органи держвлади).

Електронні бібліотеки

Серед усіх видів інформаційних ресурсів цей являє собою розподілену систему, що дозволяє користувачеві переглядати документи з використанням мережі Інтернет.
Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів
З одного боку, електронна бібліотека виконує всі функції, які покладені на традиційну бібліотеку. Адже вона також надає необхідну інформацію читачеві. Але з іншого - ЕБ відіграє роль, яка характерна для АІБС. Адже вона організовує зберігання видалених і локальних електронних відомостей, а також доступ до них. При цьому ЕБ використовує новітні технічні засоби та інформаційні ресурси. Що ж являє собою поняття «електронна бібліотека»? Під цим терміном розуміють інформаційну систему, яка призначена для надійного зберігання та ефективного використання різноманітних електронних документів. Подібна система дозволяє: - забезпечити збереження друкованого матеріалу; - створити умови для більшої доступності інформації; - максимізувати рівень технологічного розвитку установ, що приносять своєю роботою користь суспільству.

Принцип обслуговування користувачів

Використання інформаційних ресурсів в електронній бібліотеці відрізняється від того, яке існує у класичній її формі. Адже всі її колекції складаються з копій, а не з першоджерел і оригіналів. ЕБ здатна якісно і ефективно обслужити користувачів, якщо:
 • Електронних інформаційних ресурсів буде багато. Знадобиться проходження якоїсь критичної маси, що дозволить привернути увагу користувача до фонду.
 • Буде достатня кількість персональних комп'ютерів, що дозволить створити необхідну кількість робочих місць.
 • Крім цього, Інтернет повинен володіти необхідною якістю, що дозволить читачам отримувати потрібну інформацію без жодних збоїв.

  Електронні бази даних

  Якщо розглядати класифікацію інформаційних ресурсів, то цей тип може бути охарактеризований як набір файлів і написів, які організовані спеціальним чином.
  Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів
  Одним з типів подібних баз даних є документи, попередньо набрані з використанням текстових редакторів, і після згруповані за певними темами. Другим видом вважаються файли, що включають в себе електронні таблиці. Подібні бази даних зібрані разом за напрямами їх використання.

  Сайти

  Це один із різновидів інформаційних ресурсів, що знаходяться на просторах Глобальної мережі. Наприклад, корпоративний сайт. Даний інтернет-ресурс присвячується якій-небудь організації, підприємству або фірмі. Як правило, сайт знайомить з діяльністю компанії, видами та напрямками її роботи, відображаючи різноманітні довідкові матеріали. Це можуть бути умови оплати і постачань товарів або послуг, прайс-листи, рекламна інформація, участь у виставках, наявність необхідних сертифікатів якості і т. д. На такому інформаційному ресурсі користувач знайомиться з відомостями, що мають узкотематическую спрямованість. Сайти можуть містити на своїх сторінках безліч гіперпосилань, які дозволяють краще орієнтуватися в них.

  Сервіси

  Даний інформаційний ресурс являє собою цілу групу сайтів. Зайшовши на потрібну для себе сторінку, людина може скористатися тією чи іншою сервісною послугою, а також блогом або електронним ящиком для отримання повідомлень. Надається тут можливість пошуку необхідної інформації, наприклад, про прогноз погоди, курси валют і т. д.

  Інформаційний портал

  Дане джерело являє собою веб-сайт, який організований у вигляді багаторівневого об'єднання різних сервісів і ресурсів. Оновлення інформаційного порталу проводиться в режимі реального часу. Прикладом такого ресурсу може послужити портал, на якому здійснюється підтримка єдиного державного іспиту.

  Інша класифікація

  Крім угруповання, зазначеної вище, інформаційні ресурси підрозділяють: - за їх цільовим призначенням (корпоративні і особисті, освітні, ЗМІ тощо); - за способом їх подання (бази даних, Web-сторінка тощо); - по різновиди носія (тверда копія – книга, машиночитаемая – фото, кіноплівка, канали зв'язку – радіо, ТБ); - за способами зберігання і подальшого використання (документи на папері, масив, фонд, архів, автоматизована форма); - за формою власності (національні надбання, власність держави, а також суб'єктів РФ або приватних осіб); - за змістом (наукова, тематична, рекламна, довідкова і т. д.).

  Основні параметри ІР

  Створений інформаційний ресурс підлягає оцінці. Однак на сьогоднішній день для цього до цих пір не вироблені необхідні критерії. В даний час існують параметри інформаційних ресурсів, які, як правило, використовуються для оцінки якісного і кількісного стану ІР. Це зміст і обсяг, час і джерело, відповідність потреби (обсяг) та якість, мову і спосіб фіксації, а також вартість.
  Види інформаційних ресурсів та їх класифікація. Доступ до інформаційних ресурсів
  При визначенні кожного з цих параметрів використовується свій набір вимірювань і відмінностей, які дозволяють виразити зв'язок між кількісними і якісними характеристиками. Для того щоб виміряти необхідні параметри інформаційних ресурсів, на практиці користуються різними вимірювальними шкалами: - найменувань і класифікацій; - порядковими; - порядковими з інтервалом; - пропорційними (кількісними). При цьому:
 • Зміст інформаційного ресурсу дозволить визначити проблемну область, яку він охоплює, її тему, ідею і теорію.
 • Охоплення описує, обмежує й визначає зміст, уточнюючи або лімітуючи його. Даний параметр, як правило, характеризується обсягом, достатністю та повнотою інформаційного ресурсу. Повнота охоплення є співвідношенням всієї наявної та наданої в розпорядження користувача інформації.
 • Обсяг являє собою параметр, який вказує на загальну кількість відомостей, що стали доступними користувачеві. Його достатність визначають за можливості досягнення поставленої перед користувачем мети.
 • Час характеризує інформацію з точки зору її реального стану.
 • Як бачимо, інформація стала невід'ємною частиною нашого життя.