Застосування функції PHP random

107 0 Новини високих технологій

Для формування випадкового числа можна використовувати функцію PHP rand() або mt_rand(). Вимога використання випадкових чисел часто виникає на практиці для іменування змінних, файлів, створення ключової інформації, забезпечення безпеки.

Випадковість і унікальність

Функція PHP random представлена двома варіантами: rand() і mt_rand(). Вважається, що алгоритм у першому випадку більш простий і генерує псевдовипадкові числа. Другий варіант має більш швидкий алгоритм і відомі математичні характеристики. У більшості випадків, коли потрібно отримати випадкове число, можна використовувати серію викликів PHP random і отримати унікальну комбінацію цифр.


Застосування функції PHP random
Якщо взяти за основу цифри від 1 до 26 або від 1 до 32 і отримувати їх випадковим чином, то можна сформувати ключову інформацію як послідовність букв латиниці або кирилиці. У цьому випадку PHP random - це спосіб формування алфавітній послідовності інформації, наприклад, для цілей тестування каналів зв'язку або алгоритмів. Випадкове число рідко буває унікальним, оскільки воно може з'являтися багаторазово згідно із законом розподілу випадкової величини. Але якщо поєднати, зокрема, статичну змінну PHP & Math.random мови javascript, то можна отримати реальне унікальне випадкове число, яке не буде повторюватись у часі.

Використання функції часу

Функція часу, як PHP, так і javascript, що дозволяє формувати унікальні комбінації цифр, рідко коли в один момент часу може відбутися досить велика кількість подій і випадкова величина буде повторюватися.


Застосовуючи PHP random в діапазоні секунд або мілісекунд при великому діапазоні можливих значень, можна отримати унікальні випадкові комбінації цифр або букв. Що ще? Поєднуючи значення функції часу, послідовно зростаюче число і PHP random або javascript Math.random, можна забезпечити надійну безпеку каналів зв'язку клієнта і сервера, створити унікальні коди для змінних, сформувати непередбачувані події в алгоритмах.
Застосування функції PHP random
Генератор випадкових чисел PHP - відмінне рішення для більшості завдань, особливо коли потрібно швидко отримати якісний результат з мінімальними витратами. Використання функцій rand() і mt_rand в сукупності з послідовно зростаючими рядами чисел або значеннями часу дозволяє отримати випадкові числа як повторювані за значенням, так і унікальні.